De aanbieding van Michelin alle ’slachtoffers’ van de gebeurtenissen in de Grand Prix van Amerika te compenseren heeft de FIA niet milder gestemd. Integendeel. De internationale autosportfederatie dreigt bij monde van voorzitter Max Mosley het Franse bandenmerk (en dus alle zeven Michelin-teams) uit te sluiten van deelname aan de Grand Prix van Frankrijk, komend weekend. FIA-voorzitter Max Mosley dreigt, in een reactie op de brief van Edouard Michelin (zie elders op deze site), de stewards in Frankrijk op te dragen alle Michelin-teams naar huis te sturen, gebruik makend van artikel 127 van de Sporting Regulations. Die regel zegt: ,,De Stewards of the Meeting mogen voertuigen uitsluiten van deelname als hun constructie mogelijk te gevaarlijk is.’’

Mosley zegt er niet van overtuigd te zijn dat de Michelin-banden nu wel veilig genoeg zijn. ,,Wij beschikken over informatie waaruit blijkt dat enkele lekke banden in de afgelopen twee jaar, waarvan werd aangenomen dat die werden veroorzaakt door brokstukken op de baan, wel degelijk werden veroorzaakt door een ondeugdelijke constructie.’’

De ferme houding van Mosley zou er dus toe kunnen leiden dat in Frankrijk andermaal slechts zes wagens op de grid verschijnen. Waarmee de spanningen in de sport verder zullen toenemen, en het publiek mogelijk massaal zal wegblijven.