Honda en Toyota sluiten zich aan de GPWC, de auto fabrikanten die een alternatief kampioenschap wensen. Ferrari is weggelopen uit de GPWC, maar wie dacht dat er nu spoedig een eind komt aan de plannen van de autofabrikanten voor een alternatief wereldkampioenschap, komt bedrogen uit. Honda en Toyota hebben zich woensdagavond aangesloten bij DaimlerChrysler (Mercedes), BMW en Renault.

De autofabrikanten zijn het eens geworden over een raamwerk voor het nieuwe kampioenschap, dat in 2008 van start zou moeten gaan.

De uitgangspunten:

1: Grand Prix Motor Racing (de naam van de nieuwe klasse) is het uithangbord van de autosport.

2: Er komt een lange termijn visie met betrekking tot alle aandeelhouders, de teams, de sponsors en de circuits.

3: Het kampioenschap steunt en enthousiasmeert de deelname van onafhankelijke teams, aan de hand van technische ondersteuning en motorleveranties.

4: Het kampioenschap moet fans over de hele wereld aanspreken, en voldoende 'value for money' bieden.

5: Het kampioenschap is open, transparant en eerlijk in commercieel, technisch en sportief oogpunt.

De GPWC wil het raamwerk nog voor aanvang van het nieuwe Formule 1 seizoen bij alle teambazen ter sprake brengen.