Max Mosley is het zat. Hij dreigt de beoogde kosten besparing in de prullenbak te laten verdwijnen. Max Mosley dreigt alle kostenbesparende maatregelen die hij voor de komende jaren op stapel had gezet, resoluut in de prullenbak te laten verdwijnen. De FIA-voorzitter verwijt de teams chronische desinteresse.

Een en ander blijkt uit een pissige fax die Mosley aan Minardi teambaas Paul Stoddart heeft gestuurd. Stoddart twijfelde openlijk aan de legitimiteit van de eerder door Mosley gelanceerde voorstellen. Mosley meent dat de teams op flagrante wijze blijk gaven van hun desinteresse, toen ze 28 januari (op Ferrari na) wegbleven van een bijeenkomst op Heathrow. ,,Nu Jaguar is verkocht aan Red Bull en Jordan is overgenomen door Midland is er kennelijk geen basis meer voor een serieus debat.’’

Mosley klom vooral in de pen, omdat Stoddart de maatregelen van Mosley als ‘onzinnig’ had bestempeld. De Australische eigenaar van Minardi vond dat alle kostenbesparende maatregelen weinig zin hebben, zolang de FIA toestaat dat de de bandenoorlog tussen Bridgestone en Michelin doorgaat. Mosley: ,,Het gebruik van een standaardband alleen is echt niet voldoende om de gevaren van 1000 pk sterke motoren te beteugelen. Alle technisch-directeuren van de teams hebben gevraagd om een reductie van het motorvermogen. Als de FIA deze wens zou hebben genegeerd en er zou een ernstig ongeval hebben plaats gehad, dan zou de FIA juridisch bijzonder zwak hebben gestaan.’’ Wordt ongetwijfeld spoedig vervolgd.