Circuit Zandvoort mag de benodigde natuurvergunning behouden, zo heeft de rechter geoordeeld. Daardoor kan de Grand Prix van Nederland op 4 september gewoon doorgaan.

Natuurorganisaties hadden een zaak aangespannen tegen Zandvoort vanwege de stikstofuitstoot. De uitstoot zou door de Formule 1 namelijk te hoog liggen voor het beschermde natuurgebied, de zogeheten Natura 2000-zone, waar het circuit zich bevindt. Mobilisation for the Environment (MOB) en andere natuurorganisaties stapten daarom naar de rechter.

De rechtbank in Haarlem oordeelt op basis van een onderzoek dat de natuurvergunning van het circuit rechtmatig vergeven is door de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Daardoor behoudt het circuit deze benodigde vergunning en kan de Grand Prix van Nederland, die op 4 september plaatsvindt, gewoon doorgaan. De rechtbank oordeelt dat de vergunning niet tot meert stikstofdepositie leidt, valt in een verklaring van de rechtbank van Haarlem te lezen.

Lees ook: Zandvoort door de lens van Peter: ‘Na al die jaren, het deed me wel wat’

Foto: Motorsport Images

“De rechtbank stelt vast dat in de oude situatie het circuitterrein het hele jaar gebruikt mocht worden voor auto- en motorsportactiviteiten en andere grote evenementen, waaronder de Formule 1”, staat in de verklaring. “In de verleende vergunning is het gebruik van het circuitterrein beperkt tot een aantal dagen. Ook is in de vergunning een emissieplafond opgenomen; dit was in de oude situatie niet het geval.”

“De rechtbank komt daarom tot de conclusie dat de stikstofdepositie en emissie door de verleende vergunning altijd minder zal zijn dan in de oude situatie was toegestaan. Omdat de verleende vergunning niet leidt tot meer stikstofdepositie, is het uitgesloten dat het gebruik en het uitvoeren van werkzaamheden op het circuitterrein significante gevolgen heeft voor het nabijgelegen Natura2000-gebied.”

Vorig jaar was er ook al vlak voor de Grand Prix een kort geding van MOB, dat beweerde dat er veel meer stikstofuitstoot kwam kijken bij het Formule 1-evenement dan door de organisatie werd aangegeven. Die zaak werd gewonnen door het circuit. De rechter wilde namelijk het extra onderzoek naar de stikstofcijfers afwachten en liet in de tussentijd de belangenafweging in het voordeel van Circuit Zandvoort uitvallen. Dit omdat het niet doorgaan van de race destijds zou leiden tot ‘grote schade’ en ‘mogelijk het faillissement van Circuit Zandvoort’.