De FIA geeft tekst en uitleg over de nieuwe 1,6-liter V6 turbomotoren die vanaf 2014 gebruikt gaan worden in de Formule 1.

 

De World Motor Sport Council heeft op 29 juni per fax gestemd over het motorreglement. Wat is de uitkomst?
In overleg met de belanghebbenden in de Formule 1 en de huidige motorleveranciers heeft de WMSC ingestemd met het gebruik van een V6 turbomotor vanaf 2014. Dit vereist veranderingen aan het reglement dat aanvankelijk op 3 juni 2011 is goedgekeurd. Het volledige reglement voor 2014 zal te zijner tijd worden gepubliceerd.

Verbruikt een V6 meer brandstof of is er sprake van minder efficiëntie dan het oorspronkelijke voorstel?
Nee. Om de fabrikanten aan te sporen de motor zo efficiënt mogelijk te maken, is het technisch reglement voorzien in brandstofstroom. Bij het omzetten van de reglementen naar het verzoek van de fabrikanten is deze parameter niet veranderd. De doelstelling om de motoren zuiniger te maken blijft dus ongewijzigd.

Waarom is de toerenlimiet opgetrokken van 12.000 naar 15.000? Is dit puur vanwege het geluid?
Nee. De parameter is verhoogd van 12.000 tot 15.000 om de ontwerpers meer ruimte te geven in vermogen en vermogenscontrole. Als gevolg van de nieuwe motorstructuur (een V6) en de verandering van de toerenlimiet, zal de motor anders gaan klinken, maar het geluid blijft representatief voor de Formule 1.

Beïnvloedt het hogere toerental het brandstofverbruik?
Absoluut niet. Zoals eerder gezegd, blijven de brandstoflimieten gelijk. De technologieën zijn hetzelfde. Het betekent dat wanneer fabrikanten kiezen voor meer toeren, ze harder moeten werken om frictie te verminderen en de motorefficiëntie te verbeteren. De uitdaging wordt groter dan oorspronkelijk voorzien en verhoogt derhalve het toonaangevende karakter van de Formule 1 op technologisch gebied.

Houdt de FIA vast aan de energieregeneratiesystemen die aanvankelijk bedoeld waren voor de viercilinder lijnmotoren?
Ja, het oorspronkelijke concept blijft gehandhaafd. Alle technologie die voor de viercilinder was voorzien, is nog altijd aanwezig. De nieuwe krachtbron zal een grote stap voorwaarts zijn in zowel brandstofbesparing als motormanagement.

Zijn fabrikanten die al begonnen waren met de ontwikkeling van een viercilinder bezorgd over de extra kosten omdat ze nu een V6 moeten ontwerpen?
Voor zover wij weten, waren vijf fabrikanten bezig met de voorgestelde viercilinder motor. Zij moeten hun projecten aanpassen en dit gaat ongetwijfeld gepaard met extra kosten. Deze evolutie is echter goedgekeurd door alle vier de motorfabrikanten die momenteel actief zijn in de Formule 1.

Waarom is de introductie van de nieuwe generatie motoren een jaar uitgesteld?
Het besluit om de introductie uit te stellen tot 2014 is op verzoek van de motorfabrikanten genomen. Dat verzoek is gelieerd aan de verandering van de motorstructuur en om ervoor te zorgen dat de projecten robuuster worden. Eén van de doelen van het project is om de duurzaamheid van de motor te vergroten tot ongeveer 4.000 kilometer.

Zal het gebruik van energieregeneratiesysteem en andere middelen om brandstof te besparen de weg vinden naar de ontwikkeling van straatauto’s?
Ja. De onmiskenbare behoefte van de auto-industrie om emissies te verminderen betekent dat brandstofbesparing een steeds grotere factor wordt in de ontwikkeling van efficiënte aandrijving. De Formule 1 maakt al gebruik van kinetische energieregeneratie en de introductie van regeneratie van uitlaatenergie voegt daar een extra dimensie aan toe. De Formule 1 pakt ook zijn rol weer op als ontwikkelaar van turbotechnologie. Van deze research heeft de hele wereld profijt. De waardevolle kennis draagt bij aan de toekomst van de auto-industrie.