De FIA wil af van de FRIC-systemen die ervoor zorgen dat de voor- en achterwielophanging laten samenwerken om de auto zo stabiel mogelijk te maken. Voor 2015 wordt het verboden, maar ook nu moeten de teams al op hun tellen passen.

FRIC bootst de effecten na van actieve wielophanging, maar is volkomen passief. Er komt geen elektronisch systeem aan te pas. Bovendien werkt het per as en niet per wiel. Toch meent de FIA dat het systeem mogelijk tegen de regels indruist. Volgens een schrijven van Charlie Whiting kan FRIC worden gezien als beweegbaar aerodynamisch onderdeel. 

Volgens bronnen binnen de FIA is de autosportbond echter niet van plan zelf actie te ondernemen tegen de systemen die momenteel worden gebruikt. Maar als er protesten worden aangetekend, zal het die wel in behandeling nemen. De teams spreken nu over een ‘niet-aanvalsverdrag’ waarin ze afspreken geen protesten in te dienen en het gebruik van FRIC voor de rest van het seizoen te gedogen. Dat voorstel kan nog niet rekenen op unanieme steun. 

Teams lopen derhalve het risico dat er een protest wordt ingediend en wanneer het betreffende systeem daadwerkelijk onreglementair wordt geacht volgt diskwalificatie. Ze moeten dus de afweging maken of ze met FRIC verder gaan of het uit voorzorg al van de auto halen. In 2015 wil de FIA het gebruik van FRIC uitdrukkelijk verbieden. Dat het nu al is aangekaart, is gedaan om de teams niet voor verrassingen te stellen bij de ontwikkeling van de nieuwe auto’s. 

De FIA benadrukt dat het FRIC wil verbannen uit kostenoogpunt en niet in een poging de competitie gelijk te trekken. Mercedes wordt verondersteld een van de voorlopers te zijn met deze technologie. Dat Red Bull, Ferrari en Williams achter het pact zouden staan, geeft echter aan dat er geen grote verschillen in de rangorde worden verwacht. Hoewel protesten op ieder moment mogen worden ingediend, gebeurt dit meestal na de technische keuring op donderdag. Voor de vrije trainingen in Duitsland beginnen, moet er dus meer duidelijkheid zijn over de situatie. 

Update 15 juli: De teams hebben geen overeenstemming bereikt over de materie. De FIA had ze de mogelijkheid gegeven alles bij het oude te laten en het verbod effectief in 2015 in te laten gaan, wanneer ze het daar unaniem over eens zouden zijn. Dat is dus niet het geval. McLaren heeft aangegeven in Duitsland zonder FRIC te zullen rijden. Andere teams lijken de inspectie te willen afwachten. Als er een protest komt en de stewards het eens zijn met de opvatting van Charlie Whiting dat het systeem illegaal is, moeten ze het alsnog van de auto halen.