Vertegenwoordigers van Force India en Sauber hebben zich uitgesproken tegen de recent opgerichte Strategy Group, de groep van zes (grote) teams die een belangrijke bestuurlijke rol gaat spelen.

De Strategy Group is dit jaar in het leven geroepen en komt vandaag voor het eerst bij elkaar. Deze groep vervangt in essentie de Technical Working Group en de Sporting Working Group, die nog wel bestaan, maar geen leidende rol meer vervullen. In tegenstelling tot de Working Groups – waarin elk team een vertegenwoordiger had, in aanvulling op de vertegenwoordigers van de FIA en Formula One Management (FOM)is dat voor de Strategy Group niet het geval.

In de Strategy Group mogen namelijk slechts zes teams hun zegje doen, te weten de vier grootste teams – Ferrari, Red Bull, McLaren en Mercedes – het team van Williams (op basis van haar geschiedenis en historische prestaties) en het hoogst geklasseerde team dat niet bij deze vijf hoort, wat in dit geval Lotus is.

De Strategy Group bestaat behalve vertegenwoordigers van deze zes teams uit zes FIA-vertegenwoordigers en zes vertegenwoordigers van de FOM, wat het totaal aantal deelnemers op achttien brengt. Een verdere verandering is dat de Strategy Group regels kan invoeren als meer dan de helft ermee in stemt, terwijl de ‘drempel’ in de Working Groups op zeventig procent lag.

Protest
Waar kleine teams nu bang voor zijn is dat ze op politiek vlak onder de voet gelopen worden door de grote teams. “Elk team betaalt, als je salariskosten achterwege laat, evenveel om mee te doen in de Formule 1, maar er zijn nu teams die niet langer mogen meespreken over hoe de sport in elkaar zit”, klaagt Force India’s adjunct-teambaas Robert Fernley tegenover The Telegraph.

Volgens Fernley kan de Strategy Group, behalve dat deze ‘niet ethisch is’, ook wel eens illegaal zijn. “Ik weet dat er teams zijn die in de Strategy Group zitten, maar zich zorgen maken over de legaliteit ervan”, haalt Fernley aan.

Oneerlijk
Het Force India-kopstuk zet in gesprek met Autosport verder vraagtekens bij ‘de agenda’ van de Strategy Group. “Vier van de teams die er in zitten, hoeven zich bijvoorbeeld geen zorgen te maken om de kosten van de sport, aangezien zij enorm veel extra geld krijgen vanuit de sport zelf.”

“De arme teams hebben daarentegen helemaal niets in te brengen, dus je moet je afvragen of deze zet niet de eerste stap is waarmee de Formule 1 een andere weg inslaat en bijvoorbeeld door middel van de introductie van klantenauto’s de kleine teams eruit wil werken”, oppert Fernley, die dus denkt dat het die kant op gaat.

“Het staat hoe dan ook buiten kijf dat de grote jongens de kleine teams met hogere kosten willen opzadelen”, vervolgt Fernley. “Aan kostenbesparing is immers al anderhalf jaar niets gedaan en volgend jaar wordt het spelletje meer dan 20 miljoen euro duurder.”

Dat er nog altijd iets bestaat als de Formula 1 Commission, waarin wél een vertegenwoordiger zit van elk team, biedt volgens Fernley geen uitkomst. “Via die commissie kun je plannen afschieten, maar dat is niet ideaal, want idealiter wil je juist dat teams het ergens over eens zijn voordat het voor de Formula 1 Commission komt.”

Sauber & Williams
Ook Sauber-teambaas Monisha Kaltenborn is niet gelukkig met de nieuwe opzet. “Er bestaat nu een situatie waarin vijf teams ergens tegen kunnen zijn, maar dit toch wordt ingevoerd”,  waarschuwt zij op haar beurt.

Pat Symonds, technisch directeur van Williams, dat nota bene wel vertegenwoordigd is in het niewe orgaan, maakt zich ondertussen zorgen om het verlies aan invloed van de Technical Working Group. “Dat wordt nu een louter adviesgevende raad, waarin geen beslissingen meer gemaakt kunnen worden. Dat is nu aan de FIA, maar die kan daar wel eens heel selectief in zijn”, vreest hij.

Whitmarsh
McLaren-teambaas Martin Whitmarsh heeft de teams, FIA en FOM ondertussen opgeroepen het Concorde Verdrag snel rond te maken en officieel te bekrachtigen. Dit omdat hij denkt dat er onder de huidige situatie wel eens conflicten kunnen ontstaan die, aangezien er geen overkoepelend akkoord is, teams ertoe dwingen naar de rechtbank te stappen om duidelijkheid te verkrijgen.

Foto: Sauber-teambaas Monisha Kaltenborn (midden achter) met de teambazen van vijf van de zes in de Strategy Group vertegenwoordigde teams.