Volgend jaar staat er in de Formule 1 heel veel te gebeuren. Zo komt er een geheel nieuwe generatie motoren, die wel kleiner maar zeker niet minder krachtig zullen zijn.

Deze vorm van engine downsi­zing komt overeen met wat er in de ‘normale’ autowe­reld gaande is. Op zichzelf een goede zaak, omdat de Formule 1 nu eenmaal een voortrekkersrol pretendeert te vervullen. Voor de ‘show’ is het niet echt nodi­g, want in 2014 zullen de auto’s er zeker niet langzamer van wor­den – ook niet sneller, want dan voldoen de huidige cir­cuits niet meer. Het interesseert Jan Pu­bliek sowieso geen biet, of Formu­le 1-motoren nu acht of zes cilinders hebben.

Met de kennis van nu moet je vaststellen dat er geen slech­ter moment gekozen had kunnen worden om zo’n geldver­slinden­de ont­wikke­ling in gang te zetten. Ten eerste is dit redelijk dubieuze initiatief van een club, die al jaren met veel tromgeroffel pro­beert om via budget capping aan de almaar rijzende kosten paal en perk te stellen. In de tweede plaats is dit alles niet uit te leggen aan een wereld, die al zo ­lang wordt ge­teis­terd door een financile crisis van heb-ik-jouw-daar.

Ten derde is er nog steeds geen nieuw Con­corde Agree­ment afgeslo­ten. Dit betekent dat zwaar­wegende regle­mentensbeslissin­gen momenteel niet kunnen worden genomen door de Formula 1 Commission (een redelijk demo­cra­tische mix van teams, FIA, FOM, race-organi­sato­ren en motorfabrikanten), maar alleen door de FIA zelf. Soms sluipt er per ongeluk een nieuw regeltje tussen­door, zoals dat volstrekt idiote strafpunten­systeem voor stoute cou­reurs.

Volgens de ‘eigen’ reglementen mag de FIA zelfs, als er niet snel iets gebeurt, tot 20 dagen vóór de eerste race van het sei­zoen nieuwe regels uitvaardigen. Dat wordt dan lachen-maar-niet-heus: een prima voedingsbodem voor rebelse teams om weer eens te gaan drei­gen met een piratenserie. Die overigens pas kans van slagen heeft als Bernie Ec­clestone uitstapt.

Ik had het niet gek – zelfs wel ver­standig – gevonden, als de FIA zou hebben besloten om de hele excercitie een paar jaar uit te stellen­ – tot de wereld er wél klaar voor was, zogezegd. Maar zonder een geldig Concorde Agree­ment was dat natuu­rlijk onhaal­baar. Een gemiste kans?