Hoe vond je ‘Het Nieuwe Starten’ bij de Grand Prix van België? Vettel dacht van te voren dat de toppers onder de coureurs zich dit binnen de kortste keren eigen zouden maken. Rosberg verknoeide er echter zijn start door en was daarmee direct kansloos tegen Hamilton.

Er is voor de regelgevers van de FIA best wat lef nodig om terug in de tijd te gaan. Zo iets wordt al gauw negatief uitge­legd. Toch kan dat de enig juiste correctie zijn, als je niet wilt dat de Formu­le 1 zich in een ver­keerde richting ont­wik­kelt. Zie het verbod op de wing car (1983) of driver aids (1994). Daar­naast ben ik altijd wel te porren voor regels die Formule 1-coureurs dwin­gen om onder­weg meer na te denken. Dat is altijd een ken­merk van de echte toppers geweest: hard rijden en tóch blijven den­ken. 

En waarom schopt de FIA die half­auto­maat er niet uit? Laat de twintig beste cou­reurs maar weer heel-and-toe’en. En als je daarbij een versnelling mist, dan ben je op dat moment kenne­lijk niet zo gewel­dig bezig als je feilloos scha­kelende col­lega. Zo iets is mis­schien niet zo leuk, maar dat hoort er toch bij? Bovendien wordt een race zo vanzelf minder voorspel­baar. Dan krijg je meer uitval­lers en kunnen teams als Manor zo nu en dan ook eens een WK-puntje sco­ren. Dat houdt de moed erin.

Eigenlijk zou ik nog veel verder willen gaan. Zonder radio moeten de cou­reurs onderweg, net als nog-niet-zo-heel-lang-gele­den, zelf beden­ken hoe ze moeten omgaan met hun brand­stof­verbruik, ERS, remmen en wat niet al. Laat hen die radio alleen als two-way ‘112’ gebruiken! Dan wordt het Formule 1-racen al een heel stuk moei­lij­ker, zonder dat je heel veel technische dingen voor heel veel geld moet veran­de­ren.

In­for­matie­ver­strekking per pitbord moet natuurlijk blij­ven. Dat be­staat al sinds de jaren twintig, uit­gevon­den door Al­fred Neu­bau­er (de verre voor­ganger van Tot Wolff) en heeft sindsdien zijn bestaansrecht volle­dig waarge­maakt. Is het trou­wens niet merk­waar­dig, dat nog steeds gebruik wordt gemaakt van die pri­mitie­ve, schijn­baar geheel ach­terhaal­de pit­borden? Zo groot is het vertrou­wen in al die elek­tro­nica dus ken­nelijk ook weer niet.

Misschien is dat ook wel terecht. Het valt me trouwens altijd weer op, hoe slecht die radiover­bin­din­gen tussen pits en auto nog steeds zijn – slechter dan in 1969 bij de eerste maan­landing, als ik me goed herinner. En toen ging het niet om 4 maar om 400.000 kilometer! In prin­cipe zou radioloos racen amper een pro­bleem mogen zijn, want een cou­reur kan alle nood­za­ke­lijke data afle­zen vanaf zijn dash­board (of wat daar­voor tegen­woordig moet door­gaan).