CONTACT

Redactie

Voor al je vragen en opmerkingen aan de redactie van het blad Formule1.nl en van deze website, stuur je een e-mail naar de Redactie.

Lezerspost

Op het volgende e-mailadres kan je je verhalen kwijt voor de rubriek "Lezerspost" in het blad Formule1.nl. Alleen e-mails waarbij de volledige naam en woonadres van de afzender worden vermeld komen in aanmerking. lezerspost@formule1.nl

Formule1.nl is een uitgave van: New Skool Media

Bezoekadres: Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp (NL)
Postadres: Postbus 40095, 2130 KZ Hoofddorp (NL)
Telefoon: 088 556 5560 (receptie), 088 751 8177 (marketing), 088 556 77 77 (sales)
Internet: www.formule1.nl KVK: 33133064 BTW-nr: NL 8003.72.554.B.01

Algemeen

Uitgever: Wouter Verkennis
Marketing en sales: Freek Mulder, Remco van Dijk, Lars van den Heuvel
Hoofdredacteur: Arjen van Vliet
Redactie-secretariaat: Will de Graaf

Magazine

Redactie: Mischa BijenhofLinda van der Heide, Eelco den Boer
Medewerkers: Daan de Geus, Robert van Overbeeke, Noël Ummels, Koen Vergeer, Henk Wagenaar Hummelinck, Rob Wiedenhoff
Fotografie: Peter van Egmond, Sutton Images, ANP
Illustraties: RL Graphics, Studio Piola
Vormgeving: Tamara Laskowski, Almar Uilenbroek, Nele de Smedt
Druk: Corelio Printing

Distributie: Aldipress, Mediaxis (België)
Losse nummers: adviesprijs  € 4,95


Website

Sitecoördinatie: Eelco den Boer
Medewerkers: Bouke van den Berg, Mischa Bijenhof, Eelco den Boer, Jan van der Burgt, Daan de Geus, Linda van der Heide, Henri Lipplaa (techniek)
Fotografie: Racepictures.com, Marco Miltenburg, Peter van Egmond, ANP, Sutton Images
 

Klantenservice

(voor vragen over abonnementen, nabestellen, reeds verschenen nummers, adreswijzigingen enz.) internet klantenservice.sanoma.nl of
telefoon: 085-888 5608, ma. t/m vrij. van 9.00-17.00 uur. 
email: klantenservice@formule1.nl

Voor vragen of klachten over gedane bestellingen uit de Formule 1-shop kun je mailen naar shop@formule1.nl. Je kunt ook tijdens kantooruren bellen naar: 076-5284584.

Nederland

Nieuwe abonnementen
internet : Ga naar tijdschriftnu.nl 
telefoon : bel 085-888 5608, ma. t/m vrij. van 9.00-17.00 uur. 

Nabestellingen
Reeds verschenen nummers kunnen tot maximaal 6 maanden na verschijningsdatum telefonisch worden nabesteld via Klantenservice.

Opzeggingen

Binnen de eerste abonnementstermijn kan het abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementsperiode worden beëindigd. Opzegging dient in dat geval uiterlijk een maand voor verschijning van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn te gebeuren. Beëindiging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 


telefoon: of bel 085-888 5608, ma. t/m vrij. van 9.00-17.00 uur. 
post: of schrijf naar Sanoma, Postbus 75, 2400 AB, Alphen aan den Rijn.

Leveringsvoorwaarden
Levering van tijdschriften en levering en verkoop van premies en handelsartikelen geschiedt volgens de Leveringsvoorwaarden Abonnementen, welkomstgeschenken en artikelen. Je kunt die vinden op klantenservice.sanoma.nl of schriftelijk opvragen bij Sanoma, Postbus 1865, 2130 JG, Hoofddorp. 

Abonnementsvoorwaarden
Formule1.nl kost in Nederland € 96,- per jaar (18 nummers + Preview Special, Zomerspecial en Jaaroverzicht). Buiten Nederland gelden andere voorwaarden. Het abonnementsgeld dient vooruit te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling worden herinneringskosten in rekening gebracht. Een abonnement geldt voor de opgegeven periode en wordt nadien – behoudens opzegging – automatisch verlengd met eenzelfde periode, doch steeds maximaal met een periode van één jaar. Opzegging dient een maand voor verschijning van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn te gebeuren. Beëindiging van het abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Prijswijzigingen voorbehouden. 

Abonnementsprijs :

Betaalmethode Acceptgiro of digitale nota Automatisch incassoJaar € 96,- € 93,40

 


België

Abonnementenservice: Belgische abonnees verwijzen wij voor aanmeldingen (abonnementen + handels- en premie-artikelen), opzeggingen en alle overige vragen naar:

Sanoma Belgie, Telecomlaan 5-7, 1831 Diegem.
Telefoon: 02/309 29 13, fax: 02/776 22 39
www.aboshop.be