CONTACT

Redactie

Voor al je vragen en opmerkingen aan de redactie van het blad Formule1.nl en van deze website, stuur je een e-mail naar de Redactie.

Formule1.nl is een uitgave van: New Skool Media

Bezoekadres: Spaklerweg 53, 1114 AE Amsterdam
Postadres: Formule 1, Postbus 22693, 1100 DD Amsterdam 

Algemeen

Uitgever: Cor Jan Willig
Marketing en sales: Freek Mulder, Remco van Dijk, Lars van den Heuvel
Hoofdredacteur: Arjen van Vliet
Redactie-secretariaat: Rob Ferwerda
Bel voor vragen over uw abonnement: 085-8885608
Belgische lezers bellen: 078/480.911

Magazine

Redactie: Mischa BijenhofLinda van der Heide, Eelco den Boer
Medewerkers: Daan de Geus, Robert van Overbeeke, Noël Ummels, Koen Vergeer, Henk Wagenaar Hummelinck, Rob Wiedenhoff
Fotografie: Peter van Egmond, Sutton Images, ANP
Illustraties: RL Graphics, Studio Piola
Vormgeving: Almar Uilenbroek
Druk: Corelio Printing

Distributie: Aldipress, Mediaxis (België)
Losse nummers: adviesprijs  € 4,95


Website

Sitecoördinatie: Eelco den Boer
Medewerkers: Mischa Bijenhof, Eelco den Boer, Jan van der Burgt, Daan de Geus, Linda van der Heide, Vincent Sondermeijer
Fotografie: Racepictures.com, Marco Miltenburg, Peter van Egmond, ANP, Sutton Images
 

Lezersservice

Nieuwe abonnementen
www.formule1.nl/abonneren
klantenservice@formule1.nl
085-8885608 (ma-vrijdag van 9.00-17.00 uur)
Belgische lezers bellen: 078/480.911

Klantenservice
Indien je je magazine niet hebt ontvangen, of voor vragen over abonnementen, adreswijzigingen, nabestellen, opzeggen, reeds verschenen nummers etc.:

klantenservice@formule1.nl
085-8885608 (ma-vrijdag van 9.00-17.00 uur)
NewSkoolMedia, afdeling Klantenservice,
Postbus 22693, 1100 DD Amsterdam
Belgische lezers bellen: 078/480.911

Reeds verschenen nummers kunnen tot twee edities terug worden nabesteld. Voor oudere nummers mail de redactie op redactie@formule1.nl. 

Adreswijzigingen
Adreswijzigingen dienen drie weken voor de verhuizing bij ons bekend te zijn. Beëindigen van het abonnement kan tegen het einde van de eerste abonnementstermijn, door uiterlijk een maand voor verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn bij NewSkoolMedia op te zeggen. Na de eerste abonnementstermijn kan het abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van een maand worden beëindigd. 

Abonnementsvoorwaarden
Formule 1 kost € 4,95 per los nummer. De tarieven voor een jaarabonnement zijn:

Betaalmethode      Automatische    Acceptgiro of

                            incasso            digitale nota

                            € 95,00             € 97,60

Naast 18 reguliere uitgaven van Formule 1 ontvangen abonnees de Preview Special, een zomerspecial en het Jaaroverzicht.

Het abonnementsgeld dient (per half jaar) vooruit te worden voldaan. Een andere betaaltermijn of betaalwijze is mogelijk en indien gewenst aan te geven via onze klantenservice. Prijswijzigingen voorbehouden. Bij niet tijdige betaling kunnen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Een abonnement geldt voor de opgegeven periode en wordt nadien – behoudens opzegging – automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van een maand.

Leveringsvoorwaarden
Levering van tijdschriften en levering en verkoop van premies en handelsartikelen geschiedt volgens de leveringsvoorwaarden van NewSkoolMedia B.V. Kijk voor deze voorwaarden op www.newskoolmedia.nl. U kunt deze voorwaarden ook schriftelijk opvragen bij NewSkoolMedia B.V., Postbus 22693, 1100 DD Amsterdam.

Wet op de persoonsregistratie
NewSkoolMedia B.V., de uitgever van Formule 1, legt van haar abonnees en klanten in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is NewSkoolMedia B.V., Spaklerweg 53, 1114 AE te Amsterdam. Deze gegevens worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomsten met abonnees en andere klanten en om informatie te verstrekken over relevante producten en diensten van NewSkoolMedia B.V. Als u op deze informatie geen prijs stelt, dan kunt u dit schriftelijk doorgeven aan NewSkoolMedia B.V., Spaklerweg 53, 1114 AE, Amsterdam onder vermelding van ‘privacy’ of per e-mail naar privacy@newskoolmedia.nl. 

Aansprakelijkheid
De uitgever sluit elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit.

Copyright

© NewSkoolMedia B.V. Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and all other official trade marks related to the FIA Formula One World Championship are trade marks belonging to Formula One Licensing BV, a Formula One group company.