Nadat de FIA eerder vandaag al enkele aanpassingen aan de Sporting Regulations aankondigde, heeft de autosportbond ook nog aangegeven dat het technische reglement op een paar punten aangescherpt zal worden. De belangrijkste nieuwe regels zijn bedoeld om de geblazen diffusor aan banden te leggen.

 

Om te beginnen heeft de FIA alle waarden aangaande de afstelling van de motoren in het technische reglement laten opnemen en vastleggen. Hierdoor kan er niet meer mee gegoocheld worden om een motor continu, dus ook als er geen gas gegeven wordt, een onverminderd grote hoeveelheid uitlaatgassen uit te stoten. Het ‘aanblazen’ van een diffusor is daardoor een stuk moeilijker.

 

De autosportbond had deze beperkingen eigenlijk al eerder dit jaar willen doorvoeren en deed in Valencia en Silverstone dan ook een poging dit daadwerkelijk te doen, maar na protest van de (top)teams draaide de FIA deze beslissing weer terug.

 

Een verdere reglementswijziging die een strop moet vormen voor de geblazen diffusor, is de al eerder aangekondigde in de technische regels vastgelegde plaatsing van de uitlaten. Deze moeten voortaan namelijk – onder een door de FIA bepaalde hoek – naar boven wijzen, zodat de uitlaatgassen de diffusor niet kunnen aanblazen en zodoende een minimaal effect hebben op de aerodynamica.

 

Een andere aanpassing heeft betrekking op de veiligheid en maakt het verplicht dat de zijkanten van de bolides steviger worden gemaakt, hetgeen uiteraard door de FIA zal worden getest als de teams hun auto’s ter goedkeuring ter beschikking stellen.

 

De laatste aangekondigde reglementswijziging is dat de schakelaars die de marshalls – in geval van nood – in een auto moeten bedienen beter zichtbaar worden gemaakt.