Vanaf volgend jaar levert Renault aan een derde van het F1-veld motoren. Williams staat vanaf vandaag in het rijtje van Red Bull Racing, Renault en Lotus. Bernard Rey, de president van de sportafdeling van Renault, past dat prima in het beeld dat Renault via de F1 wil uitdragen.

Waarom koos Renault Sport F1 voor Williams als vierde partner?

Bernard Rey: “Renault heeft zo meer mogelijkheden om zijn merk uit te dragen via noemenswaardige resultaten. De investering die het doet in de sport blijft op deze manier effectief. Renault blijft actief in de Formule 1 om op een effectieve wijze successen te vieren. De samenwerking met Williams biedt veel mogelijkheden om de resultaten van de afgelopen jaren te blijven boeken.”

“Williams heeft onlangs op technisch en commercieel vlak een aantal belangrijke maatregelen genomen om verder te groeien. Wij denken dat deze samenwerking opnieuw een belangrijke stap is in dat plan. Het benadrukt hoe vastbesloten het team is om successen te boeken. Dat komt uitstekend overeen met onze eigen ambities.”

Er wordt ook over andere zakelijke mogelijkheden gesproken. Wat brengt dat met zich mee?

“Er is inderdaad overleg gaande en we hebben al met Williams gesproken om de Formule 1 en de productie van straatwagens verder met elkaar te verbinden. Beide partijen willen daar graag aan beginnen en elk onderdeel zal in de komende maanden bestudeerd worden. Williams en Renault gingen eerder zo’n samenwerking aan. Zo prepareerde Williams Grand Prix Engineering eerder van 1995 tot en met 1997 Renault Laguna’s  voor het Britse Toerwagenkampioenschap.”

“Dat was een erg succesvolle samenwerking. In 1997 werden alle drie de titels binnengehaald. Alain Menu werd kampioen en ook werden het consctructeurskampioenschap en de fabrikantentitel gewonnen. Nu hebben we niet het plan om dat te doen, maar nu gaan we ons volledig concentreren op de F1 om zo het maximale eruit te halen.”

Hoe gaat Renault Sport F1 zich aanpassen om aan een vierde team motoren te leveren?

“Eind 2010 kondigden wij met Lotus ons derde team aan naast Renault en Red Bull Racing. Dit jaar bewijzen de resultaten dat wij dat aankunnen: de resultaten zijn niet slechter geworden. Het team in de fabriek in Viry is heel positief en kijkt uit naar deze samenwerking. Onze fabriek is groot genoeg om aan een vierde team motoren te leveren. We kijken eerst naar de interne structuur tot we extra mensen aannemen. Wij willen een uitstekende leverancier blijven en zullen daarvoor de benodigde maatregelen nemen.”

Hoe wordt het motorteam van Williams vormgegeven?

“Elke partner krijgt een toegewijd team van zes ingenieurs en technici toegewezen. Daarboven staat een head of track operations voor elk team. Informatie over chassis’ wordt vertrouwelijk behandeld en er wordt alleen informatie over de motor en betrouwbaarheid uitgewisseld. Deze structuur willen we behouden omdat iedereen ziet dat het werkt.”

Krijgt een van de vier teams de voorkeur?

“Wij behandelen elke partner gelijk en iedereen heeft dezelfde faciliteiten en expertise tot zijn beschikking. De strategieën en prioriteiten van onze partners verschillen en daar proberen wij aan te voldoen. Niemand krijgt echter een voorkeursbehandeling. Dat zijn we contractueel ook verplicht. Wij vinden dat competitie tussen teams gezond is en dat iedereen daar beter van wordt. Datzelfde geldt voor onze motoren.”

Williams werkt ook met andere fabrikanten, zoals Jaguar, samen. Is er sprake van belangenverstrengelingen of zie je mogelijkheden tot gezamenlijke initiatieven?

“De focus ligt nu op de Formule 1-activiteiten van Williams. Williams werkt samen met Jaguar aan een straatwagen en dat ligt ver gescheiden van de F1-renstal. We gaan samen met Williams aan de slag om marketingmogelijkheden voor Renault te creëren maar zijn nu niet bezig met samenwerkingen op andere gebieden.”

Wanneer start de samenwerking voor komend jaar?

“We zijn al bijeen gekomen om het aantal betrokken mensen te bepalen en een klein team heeft de fabriek al bezocht. Als Williams écht start met de ontwikkeling van het chassis voor 2012 zullen we intensiever samenwerken. Waarschijnlijk zal dat binnen nu en twee maanden zijn.”

Wie wordt verantwoordelijk voor het leveren van KERS aan Williams?

“Williams heeft sinds de introductie van KERS geïnvesteerd in hybride technologie omdat het een plek ervoor ziet in de toekomst van de F1. Vanaf 2014 zijn er nieuwe F1-motoren die meer samenwerking eisen van de regeneratiesystemen IKE en KERS. Nu werken die nog individueel van elkaar. Williams en Renault gaan voor 2014 bekijken of het technisch en financieel aantrekkelijk om daar samen aan te werken.”

Dit interview is beschikbaar gesteld door de media-afdeling van Renault Sport F1