Voor het komende nummer van Formule 1 schreef ik afgelopen week­end een artikel over het nieuwe reglement en de consequenties daarvan. Daarbij viel me op dat het nieu­we reglement vol staat met slecht doordachte idee­tjes en regel­rechte dommighe­den. Je zou mogen verwachten dat de FIA lering heeft getrokken uit het echec rondom de getrapte neu­zen (inclusief de latere ‘schuldbe­kentenis’ in de vorm van het achterlijke vani­ty panel). Niets lijkt echter minder waar. Een samenvatting.

Neuspunt
Al in een vroeg stadium werden de regelmakers gewaarschuwd dat de nieuwe au­to’s er redelijk idioot zouden gaan uitzien met de vers­gereglementeerde neus­punt. Deze mag nu immers nog maar 185 milli­meter boven de reference plane uitste­ken, terwijl er toch nog steeds zoveel moge­lijk rijwind onderdoor moet worden gestuurd om de dif­fusor te kunnen laten functioneren. Dat gebeurde dus ook.

Puntenrijbewijs
Een puntenrijbewijs voor de 24 beste coureurs ter wereld, hoe verzin je het? Bij 12 strafpunten binnen 12 maanden zijn mannen als Alonso of Rosberg de klos, net als de eerste de beste beginnende automo­bi­list. En dan nog iets. De coureurs zul­len op hun rijgedrag wor­den beoordeeld door Stewards of the Mee­ting, die veelal nog nooit van hun leven in een race-auto hebben geze­ten.

Dubbele WK-punten bij de laatste race
Hiermee zal Red Bull momen­teel geen problemen hebben! Manipu­latie van de hoogste plank – niet ver­bazingwekkend, als je weet dat de bedenker van dit gedrocht nie­mand minder dan Ber­nie Ecclesto­ne is. Ik heb over dit onderwerp nog geen enkel positief commentaar ver­no­men, be­halve dan van de bedenker.

Poleposition
Er komt een nieuwe trofee voor de coureur die de meeste poles in het seizoen heeft gereden. Net als bij een fair-play cup bij het profvoetbal kan ik me niet voorstellen dat een Formule 1-coureur op zo’n beker zit te wachten. Als je de poleposition belangrijk en interessant wilt maken, verzin dan een beloning die de moeite waard is. Een WK-punt of zo.

Vrijdagtrainingen
Teams krijgen per auto voor het eerste halve uur een extra set banden op vrijdagmorgen om vroege betalende toeschouwers toch nog een klein beetje waar voor hun geld te geven. Voorwaar een loffe­lijk streven. Maar waarom wil de FIA niet gewoon alle teams ver­plichten om Justin Bieber-achtig gedrag achterwe­ge te laten en gewoon hun kunstje voor het hooggeëerd publiek te doen? Scheelt de FIA ook nog een beker …

Kleine overtredingen
In de normale wereld moet de hoogte van een straf gerelateerd zijn aan de ernst van de overtreding. De FIA vond het echter nodig om in de reglementen op te nemen, dat alleen de Race Director volgens zijn subjectieve waarneming mag handelen. Dit impliceert dat Stewards of the Meeting voor­alsnog geen strobreed in de weg zal worden gelegd bij het opleggen van veelal over­dre­ven zware – en wat erger is: discu­tabe­le – straffen.