De FIA heeft, naar aanleiding van een verzoek om duidelijkheid van Mercedes, besloten de regelgeving aangaande technische samenwerking tussen teams onderling en teams en derden aan te scherpen.

Mercedes legde hier een groot aantal vragen over neer bij de FIA, omdat het vond dat de regels niet duidelijk waren. Mercedes kaartte hierbij in het bijzonder de samenwerking tussen teams en ‘derden’ aan: partijen die (nog) niet officieel meedoen aan het Wereldkampioenschap Formule 1.

Hoewel Mercedes benadrukte niet specifiek vraagtekens te zetten bij een al bestaande samenwerking, deden er eerder dit jaar wel geruchten de ronde dat veel andere teams zich zorgen maakten over de nauwe samenwerking tussen Ferrari en Haas F1, dat in 2016 haar entree maakt. Bij een aantal rivalen zou de overtuiging hebben bestaan dat Ferrari zelf profiteerde van aerodynamisch testwerk dat het als ’technische partner’ voor Haas deed en Ferrari zich zo ook aan restrictries zou hebben onttrokken die voor de aerodynamische testprogramma’s van teams gelden.

De FIA heeft nu echter verduidelijkt dat nieuwe teams, zodra de inschrijving geaccepteerd is, vanaf heden wat hun testprogramma’s betreft aan dezelfde regels gebonden zijn als teams die al aan het kampioenschap meedoen. Dit betekent dat de beperkingen voor het gebruik van de windtunnel en computersimulaties vanaf nu ook voor nieuwe teams gelden, maar ook dat de uitwisseling van kennis en personeel tussen teams – en teams en derden – verder is ingeperkt.

Deze ‘verduidelijking’ van de regels heeft echter geen weerslag op het verleden, meldt de FIA. Voor Ferrari en Haas volgt dus geen straf. De FIA herhaalt daarbij ook nog voor de goede orde dat er geen bewijs is dat Ferrari en Haas de regels overtreden hebben.

De beslissing van de FIA is, net als de restricties voor aerodynamisch testwerk an sich, ook met oog op de kosten gemaakt. De FIA voorkomt nu dat teams massaal met derden – zoals potentiële nieuwe teams – in zee gaan om de restricties te ontduiken. Mercedes zinspeelde er zelf ter illustratie op dit te overwegen en waarschuwde ervoor dat zich een ‘wapenwedloop’ voor zou kunnen doen als de regels vaag zouden blijven.