De motorleveranciers Mercedes, Ferrari, Renault en Honda hebben in samenspraak met de FIA besloten het tussentijds doorontwikkelen van motoren toch toe te staan in 2016. Ook over het inzetten van verschillende motorspecificaties per fabrikant is overeenstemming bereikt.

Zoals eerder bericht kwamen de vier motorfabrikanten en de FIA afgelopen donderdag bijeen om enkele belangrijke punten te bespreken met oog op 2016. Met stip bovenaan stond het al dan niet toestaan van het tijdens het seizoen doorontwikkelen van de V6-turbokrachtbronnen. Dat is dit jaar al toegestaan, vanwege een maas in de wet, maar de FIA had die maas gedicht voor 2016.

De motorfabrikanten – en dan met name Ferrari, Renault en Honda, die hun achterstand willen inlopen op het dominante Mercedes – vinden het echter belangrijk dat ze gedurende het seizoen updates mogen brengen, en de FIA is wat dat betreft dus overstag gegaan.

Wel blijft de doorontwikkeling gebonden aan tokens, de virtuele valuta die ingeruild moet worden om upgrades door te mogen voeren. In tegenstelling tot wat eerder was afgesproken gaat het aantal tokens niet omlaag naar 25, maar blijft dit gelijk op 32. Dit betekent, volgens de FIA, dat zo’n 48 procent van de motor aangepast mag worden.

Een verdere versoepeling betreft de motorcomponenten die verbeterd mogen worden. De FIA had aanvankelijk een ‘zwarte lijst’ met onderdelen die niet meer veranderd mochten worden, maar deze restrictie is volgens de berichtgeving over de motor-top compleet van tafel geveegd.

Specificaties
Een andere belangrijke uitkomst van de top is dat het fabrikanten toch toegestaan zal zijn verschillende motorspecificaties tegelijk in te zetten. De FIA verduidelijkte eerder deze week dat dit conform de 2016-regels niet zou mogen, maar na overleg is de autosporfederatie ook hier dus op teruggekomen.

Hierdoor zal het motorfabrikanten wederom toegestaan zijn om aanzienlijke motorupdates eerst alleen met hun eigen fabrieksteams te gebruiken en pas later aan klanten te geven. Verder mogen er door deze reglementswijziging in 2016 dus ook overjarige motoren gebruikt worden. Dit maakt de weg eventueel vrij voor Toro Rosso om het aanbod van Ferrari te accepteren en komend seizoen met 2015-motoren van de Italianen te rijden.

Goedkeuring
De door de motorfabrikanten en FIA afgesproken reglementswijzigingen moeten nog wel goedgekeurd worden door de Formule 1 Commissie, bestaande uit alle teams. Daarna moeten ze geratificeerd worden door de FIA’s World Motor Sport Council. De verwachting is dat het eerste een formaliteit is en op tijd voor de World Motor Sport Council zich er in december over kan buigen, geregeld zal zijn.